Przejdź do treści

Napis do płyty nagrobnej Kazimierza Grusa

Autor: Jan Szczepkowski
Nazwa: Napis do płyty nagrobnej Kazimierza Grusa
Data: około 1955
Technika: Ołówek na papierze

Projekt napisu jest czysto typograficzny, z dużymi, kapitalikami. Czytelność i prostota są tu kluczowe, co jest zgodne z tradycyjnym wykonaniem inskrypcji nagrobnych, starannie zaplanowanymi pod kątem proporcji i rozmieszczenia.
Kazimierz Grus był polskim karykaturzystą, rysownikiem i ilustratorem książek, urodzonym w 1885 roku. Karierę rozpoczął od publikacji w czasopismach takich jak „Tęcza” i „Tygodnik Ilustrowany”, a po internowaniu w Rosji podczas I wojny światowej, kontynuował pracę w prasie moskiewskiej i petersburskiej. Po powrocie do Polski, współpracował z „Szczutkiem” we Lwowie i angażował się w działania na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Grus był również współautorem komiksu dla dzieci i tworzył liczne karykatury o charakterze społeczno-politycznym oraz obyczajowym. Jego prace były cenione za umiejętność oddania charakteru zwierząt, szczególnie w literaturze dziecięcej, gdzie zyskał rozgłos jako ilustrator. Po II wojnie światowej, osiadłszy w Łodzi, kontynuował rysowanie m.in. do „Szpilek”, lecz od lat 50. XX wieku, z powodu niechęci do zaangażowania w propagandę, jego możliwości publikacji były ograniczone. Zmarł w 1955 roku po chorobie wątroby.kolu

Skip to content