Przejdź do treści

WIRTUALNA WYSTAWA 'JAN SZCZEPKOWSKI - RYSUNKI ODNALEZIONE'

Stanowi nie tylko retrospekcję twórczości wybitnego artysty, lecz także oferuje unikalną okazję, by zajrzeć do jego pracowni i obserwować różne etapy tworzenia dzieł. Odkrywamy prace, które przez lata pozostawały ukryte w przysłowiowym kufrze na strychu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŻYCIORYS

Urodzony 8 marca 1878 roku w Stanisławowie, znacząco przyczynił się do rozwoju polskiej rzeźby. Wykształcenie artystyczne zdobył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jego nauczycielami byli wybitni artyści tacy jak Alfred Daun, Konstanty Laszczka i Jacek Malczewski. Okres ten, charakteryzujący się epokowymi zmianami w Akademii, pozwolił Szczepkowskiemu na rozwijanie talentu w nowo usamodzielnionej katedrze rzeźby.

Edukacja artystyczna Szczepkowskiego miała początek już w Cesarsko-Królewskiej Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego, gdzie zdobył solidne podstawy snycerstwa, co wielokrotnie wykorzystywał w swojej późniejszej twórczości. Tam też po raz pierwszy zetknął się z Podhalem i sztuką ludową, co miało istotny wpływ na jego dzieła. Dorywcza praca w krakowskich pracowniach sztukatorskich pogłębiła jego praktyczną znajomość rzemiosła artystycznego.

Skontaktuj się z nami

Skip to content