Przejdź do treści

Szkic do projektu pomnika Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie

Autor: Jan Szczepkowski

Nazwa: Szkic do projektu pomnika Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie

Data: Nieznana

Technika: Ołówek na papierze

 

Na szkicu ołówkowym widzimy postać mężczyzny, Wojciecha Bogusławskiego, stojącą w półprofilu. Postać jest okryta ciężką, płaszczową szatą, która opada w bogatych fałdach. Widać, że szczegóły nie są dopracowane, co sugeruje, że jest to wstępny etap projektowania. Szkic jest być może studium ubioru lub postawy, mającym na celu ustalenie kompozycji i dynamiki przyszłego pomnika. Praca charakteryzuje się luźnym, ale przemyślanym użyciem linii, co pozwala na zakładanie, że Szczepkowski koncentrował się na ogólnym zarysie i postawie, a mniej na szczegółowych elementach.

Skip to content