Przejdź do treści

Rysunek łuku triumfalnego

Autor: Jan Szczepkowski
Nazwa: Rysunek łuku triumfalnego

Data: 1957-1958

Technika: Ołówek na papierze i akwarela

Rysunek łuku triumfalnego autorstwa Szczepkowskiego, z myślą o realizacji w Warszawie. Projekt prawdopodobnie z okresu 1957-1958, wyraźnie nawiązuje do formy łuku triumfalnego znanego z architektury klasycznej, co widoczne jest w precyzyjnie zaprojektowanych kolumnadach i monumentalnej konstrukcji. Technika wykonania łączy ołówek z węglem, co pozwala na dynamiczne przedstawienie formy i nadanie rysunkowi głębi oraz tekstury.

Szczepkowski, będąc świadkiem zniszczeń II Wojny Światowej, poczuł się odpowiedzialny za przyszły wygląd stolicy. Już podczas trwania wojny, zaczął tworzyć wizję odbudowy Warszawy, co przejawia się w przedstawionym projekcie. Jego wczesne prace z 1946 roku, znane jako Łuk Niepodległości, miały na celu gloryfikowanie polskiej historii i walki o wolność. Kiedy w roku 1957 ogłoszono konkurs na monument Bohaterów Warszawy, Szczepkowski przedstawił zmodyfikowaną wersję swojego projektu, co widać również na prezentowanym szkicu. Szkic ten ukazuje nie tylko techniczną biegłość i artystyczną wizję autora, ale także jego głębokie zaangażowanie w proces odbudowy i kształtowania nowego oblicza powojennej Warszawy.

 

Skip to content