Przejdź do treści

Szkic przekroju nadziemia i mostu wzdłuż ulicy Marszałkowskiej

Autor: Jan Szczepkowski

Nazwa: Szkic przekroju nadziemia i mostu wzdłuż ulicy Marszałkowskiej

Data: lata 40. XX w.

Technika:Ołówek na papierze

Szkic Jana Szczepkowskiego to wizualizacja przekroju nadziemia i mostu zaprojektowanego do realizacji wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Praca wykonana ołówkiem. Projekt uwzględnia wielopiętrowe przestrzenie z przeznaczeniem komunikacyjnym, w tym zaprojektowane ścieżki dla pieszych oraz infrastrukturę wspierającą transport miejski. Widać zarysowane sylwetki ludzi, co pozwala zrozumieć skalę przedsięwzięcia. To jedna z koncepcji planowania urbanistycznego autora, ukazując jednocześnie artystyczne spojrzenie na architekturę i miejską przestrzeń funkcjonalną choćby poprzez ukazanie detalu architektonicznego w prawym rogu rysunku.

Skip to content