Przejdź do treści

Szkic do łuku trymfalnego ku czci Józefa Piłsudskiego

Autor: Jan Szczepkowski
Nazwa: Szkic do łuku trymfalnego ku czci Józefa Piłsudskiego

Data: około 1935-1937?

Technika: Ołówek na papierze, węgiel

Szkic, który wygląda na studium projektu łuku tryumfalnego ku czci Józefa Piłsudskiego, planowanego na placu Na Rozdrożu w Warszawie. Rysunek wykonany jest ołówkiem i zawiera różnorodne elementy techniczne, takie jak rzuty, przekroje i elewacje.

W dolnym prawym rogu szkicu znajduje się podobizna marszałka Piłsudskiego, podpisana pseudonimem „Towarzysz Wiktor”.  Pseudonim „Towarzysz Wiktor” był rzeczywiście jednym z pseudonimów używanych przez Piłsudskiego, co dodatkowo potwierdza związek szkicu z jego postacią.

Po prawej stronie rysunku, pod kątem 90 stopni, znajduje się szkic fragmentu fryzu łuku oraz pomnik z postacią, co może wskazywać na elementy dekoracyjne lub komemoratywne projektu. Fryz i pomnik, reprezentowane przez szczegółowe studium, mogły być ważnymi elementami estetycznymi i symbolicznymi całej konstrukcji.

Skip to content